Индекс на рационалност за работна облека

  • 06/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Цената по која е купувана работната облека како дел од ХТЗ-опремата од страна на комуналните претпријатија се движи од 1.263 до 4,956 денари за комплет што вклучува панталони и јакна. Цена која ја плаќа МЈП Проаква за набавка на работната облека за својата регионална единица во Струга е за речиси трипати (292%) повисока од цената која за облека со истата намена ја плаќа ЈП Камена река од Македонска Каменица.

целосна вест