Индекс на рационалност за урбана опрема – клупи

  • 06/2013

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. При набавката на клупи, изработени од дрво со метална конструкција со стандардни димензии, евидентирани се значајни разлики во цените кои ги плаќаат општините и тие се движат од 4.838 до 12.188 денари.

целосна вест