• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Нова опрема - ренген апарати, дигитална pacs архива, дијагностичка работна станица и резачи на диком цд/двд Друштво за трговија со медицинска опрема, апарати и информациони системи во здравството ВИСАРИС МКД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 62,701,048.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Дистрибутивни трансформатори Kimtech Bulgaria Ltd. 62,682,338.00
ЈП Комунална хигиена Скопје дизел гориво и екстра лесно Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 61,532,500.00
Државна изборна комисија Набавка на услуги за печатење на гласачките ливчиња и останат доверлив и недоверлив изборен материјал Акционерско друштво Печатница КИРО Д. ДАНДАРО заштитно друштво Битола 61,500,000.00
Град Скопје Реконструкција и проширување на бул. Христијан Тодоровски Карпош од ул. Џон Кенеди до ул. Рокомија Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 61,070,629.00
ЈП Македонска Радиотелевизија Систем за снимање, обработка и емитување на програмата, вестите и Њузрум компјутерски систем Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 60,985,783.00
Агенција за електронски комуникации Услуги за изработување и промовирање на стратегија за подигање на свесноста кај јавноста за улогата и функцијата на Агенцијата за електронски комуникации и сите нејзини сервиси и услуги Агенција за маркетинг,комуникации и услуги ОМЕГА КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 60,917,595.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ИНТЕРФЕРОНИ по референтни цени Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало МИНЕКС МИП Мирослава и Петар ДОО Скопје 60,001,784.00
Град Скопје Реконструкција на автобуски стојалишта и улици Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 60,000,000.00
Општина Гостивар За склучување на рамковна спогодба за изградба и реконструкција на локални патишта, улици, тротоари, патеки и спортски терени Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 60,000,000.00
  • Сподели