• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност на лаптоп-компјутери со процесор Intel Core i3

  • 12/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и нависоката цена при набавката на лаптоп- компјутери со процесор Intel Core i3 изнесува 1: 1,98 што значи дека највисоката цена е за 98% повисока од најниската.

целосна вест