Индекс на рационалност за системи за трансфузија

  • 03/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Во индексот на рационалност за систем за трансфузија разликата меѓу најниската и највисоката цена изнесува 22%, што е меѓу најмалите разлики констатирани во индексите.

целосна вест